پنج‌شنبه 23 مارچ 2023 - 3 فروردين 1402
نمایشگاه نقاشی و عکاسی به نفع کودکان پی کی یو
نمایشگاه نقاشی و عکاسی به نفع کودکان پی کی یو
دوشنبه 1 مهر 1392 - جامعه فنیل کتونوری شیراز در نظر دارد تا با برگزاری نمایشگاه نقاشی و عکاسی برای تامین نیازهای کودکان فنیل کتونوری گامی مثبت بردارد، امید است تا در این امر بشر دوستانه ما را یاری کنید.
نمایشگاه نقاشی و عکاسی به نفع کودکان پی کی یو

فکر کن زیباترین هدیه چیست؟ . . .

فکر کن عزیزترین موجود روی زمین کیست؟ . . .
فکر کن پاکترین نگاه را که می تواند داشته باشد؟ . . .
زیباترین هدیه شاید زندگی باشد، عزیزترین موجود شاید کودکی نوپا باشد، . . .
ولی مطمئنا پاک ترین نگاه از آن کودکی است که هدیه زندگانی را در دست دارد
کمک کنیم پاک ترین نگاه در هجوم بیرحمانه بی تفاوتی هایمان رنگ نبازد.

جامعه فنیل کتونوری شیراز در نظر دارد تا با برگزاری نمایشگاه نقاشی و عکاسی برای تامین نیازهای کودکان فنیل کتونوری گامی مثبت بردارد، امید است تا در این امر بشر دوستانه ما را یاری کنید.

محل نمایشگاه: شیراز، بلوار بعثت، پارک بعثت، فرهنگسرای هنر
زمان نمایشگاه: از روز شنبه 30 شهریور ماه تا جمعه 5 مهر ماه / از ساعت 17 تا 21