پنج‌شنبه 23 مارچ 2023 - 3 فروردين 1402
پیشرفت مهم محققان در درمان ناشنوایی
پیشرفت مهم محققان در درمان ناشنوایی
سه‌شنبه 28 شهريور 1391 - محققان بریتانیایی با به کار گیری سلول های بنیادی انسان به دستاورد بزرگی برای درمان ناشنوایی دست پیدا کرده اند.
محققان بریتانیایی با به کار گیری سلول های بنیادی انسان به دستاورد بزرگی برای درمان ناشنوایی دست پیدا کرده اند.
به گفته محققان دانشگاه شفیلد آنها توانسته اند با به کارگیری سلول های بنیادی انسان، حس شنوایی موش های صحرایی را ترمیم کنند.
خبر این دستاورد در گزارشی در مجله نیچر، چاپ بریتانیا منتشر شده است.
به نوشته این گزارش، ترمیم عصب های شنوایی در موش های صحرایی به وسیله سلول های بنیادی به بهبود شنوایی آنها کمک کرد ولی تا به کارگیری این روش برای درمان انسان ها راهی طولانی در پیش است.
بر این اساس، این دستاورد می تواند در بازسازی ناشنوایی افراد موثر باشد. به نحوی که افرادی که قادر به شنیدن صدای ترافیک نیستند را قادر به شنیدن مکالمات معمولی کند.
محققان بریتانیایی از سلول های بنیادی جنین انسان برای ترمیم اعصاب شنوایی گوش داخلی موش های صحرایی استفاده کردند.
از هر ده ناشنوا، حسگرهای شنوایی گوش داخلی یک نفر آسیب دیده است.
محققان دانشگاه شفیلد توانستند در تحقیقات خود این اعصاب را بازسازی کنند.
حدود یک سوم از موشهای صحرایی در این آزمایش واکنش مثبت نشان دادند و برخی از آنها تا ۹۰ درصد از شنوایی خود را به دست آوردند.