يكشنبه 02 اكتبر 2022 - 10 مهر 1401
افسردگی و استرس مغز را کوچک می کنند
افسردگی و استرس مغز را کوچک می کنند
چهار‌شنبه 1 شهريور 1391 - افسردگی حاد و یا استرس‌های مزمن می‌تواند موجب کوچک شدن مغز و در نتیجه بروز مشکلات روحی و شناختی در افراد شود.
افسردگی حاد و یا استرس‌های مزمن می‌تواند موجب کوچک شدن مغز و در نتیجه بروز مشکلات روحی و شناختی در افراد شود.

گروهی از محققان به سرپرستی دانشگاه ییل، دریافتند یک تک تغییر ژنتیکی است که موجب کاهش ارتباطات مغزی در انسان و افسردگی در مدل‌های حیوانی می‌شود.
 
این نتایج نشان می‌دهد این تغییر ژنتیکی که به عنوان عامل رونویسی شناخته می‌شود بیان چندین ژن را که برای شکل گیری ارتباطات سیناپسی بین سلول‌های مغزی ضروری‌اند سرکوب می‌کند.
 
این سرکوب می‌تواند به نوبه خود به از دست دادن توده مغز در قشر جلو مغز کمک کند.
 
رونالد دو مان، مجری این تحقیقات گفت: ما می‌خواستیم دریابیم آیا استرس موجب کاهش سیناپس‌های مغزی در انسان می‌شود یا خیر.
 
وی افزود: آزمایش‌های ما نشان داد این مدارات در احساسات و همچنین توان شناختی مغز نقش دارند و وقتی که این تک عامل رونویسی فعال می‌شود، این مدارات مختل می‌شوند.
 
دانشمندان با بررسی بافت مغزی افراد افسرده و غیر افسرده، به دنبال الگوهای مختلف فعالیت ژنی گشتند.
 
آنها دریافتند مغز بیماران مبتلا به افسردگی، ژن‌های لازم برای عملکرد و ساختار سیناپس‌های مغزی را کمتر بیان کرده‌اند.
 
محققان دریافتند دستکم پنج مورد از این ژن‌ها می‌توانند توسط یک عامل رونویسی موسوم به GATA1 تنظیم شوند.