صفحه اصلیاخبار و رویدادها     جامعه فنیل کتونوری ایران - پی کی یو - Iranian PKU Society

http://www.iranpku.ir

برگزاری نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای پارک بعثت
يكشنبه 24 سپتامبر 2017 - 2 مهر 1396

نمایشگاه نقاشی و عکاسی با همت انجمن خیریه پی کی یو استان فارس و شهرداری شیراز در تاریخ یازدهم تا هفدهم شهریور ماه در فرهنگسرای پارک بعثت برگزار میشود.
نمایشگاه نقاشی و عکاسی با همت انجمن خیریه پی کی یو استان فارس و شهرداری شیراز در تاریخ یازدهم تا هفدهم شهریور ماه در فرهنگسرای پارک بعثت برگزار میشود. این نمایشگاه سومین دوره نمایشگاه عکاسی و نقاشی است که به نفع کودکان پی کی یو برگزار می شود.
Copyright © 2009 - 2015, IranPKU.ir